Autoslide 2014

newsletter
partneri
Chceš stále nové správy? Pošli nám tvoj email a budeš ich mať!
Najdi nas na facebooku Najdi nas na facebooku Najdi nas na YouTube
anketa

Odkiaľ si prišiel na Autoslide 2013?

kalendár
TOP články
::.. autoslide ..::
iné akcie MMI
kontakt

Agentúra MMI, s.r.o.
M. Waltariho 7
921 01 Piešťany
tel.: +421 905 544 597
fax: +421 32/7773058
info@mmi.sk
www.mmi.sk
RacingTube
::.. autoslide ..::

PRESS

INFO PRE ZÁSTUPCOV MÉDIÍ

V súlade s platným kódexom novinárskej etiky Slovenského syndikátu novinárov, pri výkone svojho povolania v rámci akreditácie na verejne prístupnom podujatia Autoslide v Žarnovici, bude akreditovaný novinár plne rešpektovať všeobecne platné morálne princípy spoločnosti, ako aj právne normy v oblasti zachovania verejného poriadku, bezpečnosti pri práci a ochrany pred požiarmi. Pri výkone svojho povolania sa bude riadiť pokynmi organizátora podujatia Autoslide a nebude si vynucovať vstup na miesta a do priestorov, kde nemajú zástupcovia médií prístup alebo je to zakázané. Vo všetkých priestoroch konania podujatia Autoslide bude viditeľne a určeným spôsobom nosiť pridelenú visačku o akreditácii a identifikačnú pásku.

AKREDITÁCIA NA AUTOSLIDE

Vážení zástupcovia médií, dovoľujem si Vás pozvať na jedinečné podujatie Autoslide, ktoré sa bude konať v dňoch 5.1.2014 v Žarnovici v areáli plochej dráhy. Keďže je program bohatý, verím, že Vás zaujme a včas sa akreditujete.
Do priestorov Press Centra a do areálu sa dostanú, len tí zástupcovia médií, ktorí budú riadne akreditovaní.


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Spôsob a náležitosti žiadosti akredidácie:

V žiadosti uvedte médium aj názov (časopis,web,TV,rozhlas),počet osôb,profesiu(foto,novinár,TV reportér,kameraman).
Podmienky:
Do areálu majá vstup len akreditovaní novinári
Každý novinár sa musí preukázať novinárskym preukazom
Do areálu maju povolený vjazd s autom len TV štáby. Ostatný press parkujú oproti arealu(100 m)parkovisko OU
Potvrdenie akreditácie dostanete e-mailom.

Akreditovať sa môžete do 30.12.2013 do 16.00 hod.

 

 

XRACE
Wallpapers
Prejst na tapety
spolupracujeme
design & script by3pstudios © 2003 - 2011   All rights reserved Agentúra MMI s.r.o